ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΚΡΟΥΠ 3-6 ΑΤΟΜΩΝ                  55ΛΕΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ     

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

2 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ

1 ΩΡΑ

ΑΡΧΑΙΑ

1  ΩΡΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1 ΩΡΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

8   ΩΡΕΣ                   

+ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

+2 ΩΡΕΣ

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ & ΧΗΜΕΙΑ

2 ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

1 ΩΡΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1 ΩΡΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

6   ΩΡΕΣ                    

+ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

+2 ΩΡΕΣ

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2 ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

1 ΩΡΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1 ΩΡΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

4   ΩΡΕΣ                    

+ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

+2 ΩΡΕΣ

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή