ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ 2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ »

 

 

                        ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΚΡΟΥΠ 3-6 ΑΤΟΜΩΝ                  55ΛΕΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

5 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3 ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

13  ΩΡΕΣ

+ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ 3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ»

+2  ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 15  ΩΡΕΣ

 

+ΕΚΘΕΣΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ

+2  ΩΡΕΣ

+ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

+2  ΩΡΕΣ

 

 

                           

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ 3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ»

 

 

                                  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΚΡΟΥΠ 3-6 ΑΤΟΜΩΝ                  55ΛΕΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

2 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3 ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

10  ΩΡΕΣ

+ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ 2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ »

+5  ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 15 ΩΡΕΣ

 

+ΕΚΘΕΣΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ

+2  ΩΡΕΣ

+ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

+2  ΩΡΕΣ

Κύλιση στην Αρχή