Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ 2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ »

 

 

                        ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΚΡΟΥΠ 3-6 ΑΤΟΜΩΝ                  55ΛΕΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

5 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3 ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

13  ΩΡΕΣ

 

+ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ 3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ»

+2  ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 15  ΩΡΕΣ

 

+(ΕΚΘΕΣΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

+(2  ΩΡΕΣ)

+(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ) (ΣΑΒΒΑΤΟ)

+(2  ΩΡΕΣ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ 3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ»

 

 

                                  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΚΡΟΥΠ 3-6 ΑΤΟΜΩΝ                  55ΛΕΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

2 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3 ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

10  ΩΡΕΣ

 

+ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ 2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ »

+5  ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 15 ΩΡΕΣ

 

+(ΕΚΘΕΣΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

+(2  ΩΡΕΣ)

+(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ) (ΣΑΒΒΑΤΟ)

+(2  ΩΡΕΣ)

Κύλιση στην Αρχή