ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ 1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

 

 

                                 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

                     ΓΚΡΟΥΠ 3-6 ΑΤΟΜΩΝ                  55ΛΕΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

4     ΩΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

2     ΩΡΕΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3     ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2     ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

11   ΩΡΕΣ

+ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΙΑ 3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ»

+2 ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

13  ΩΡΕΣ

 

+ΕΚΘΕΣΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ

+2  ΩΡΕΣ

+ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

+2  ΩΡΕΣ

Κύλιση στην Αρχή