Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ 1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

 

 

                                 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

                     ΓΚΡΟΥΠ 3-6 ΑΤΟΜΩΝ                  55ΛΕΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

4     ΩΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

2     ΩΡΕΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3     ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2     ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

11   ΩΡΕΣ

 

+ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΙΑ 3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ»

+2 ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

13  ΩΡΕΣ

 

+(ΕΚΘΕΣΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

+(2  ΩΡΕΣ)

+(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ) (ΣΑΒΒΑΤΟ)

+(2  ΩΡΕΣ)

Κύλιση στην Αρχή