Γ΄Λυκείου

 

ΩΡΑ:  12:00 – 14:00

 

2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΧΗΜΕΙΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1η Ενημέρωση Γονέων

ΣΑΒΒΑΤΟ

 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

16  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

23  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

30  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

13  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

20  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΧΗΜΕΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΗ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 3  ΜΑΡΤΙΟΥ

2η Ενημέρωση Γονέων

ΣΑΒΒΑΤΟ

 10  ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 17  ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ/

ΧΗΜΕΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή