Για τη χειμερινή περίοδο 2016 -2017 έχουν προγραμματιστεί

1η ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων  

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

2η ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της κάθε τάξης θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τη Γραμματεία για την ακριβή ώρα προσέλευσης τους  

Κύλιση στην Αρχή