Ποιοι είμαστε

Ο χώρος

Τα φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ λειτουργούν σε σύγχρονο διώροφο κτήριο νέας κατασκευής.

Οι οκτώ(8) αίθουσες διδασκαλίας και μελέτης, τα γραφεία Διεύθυνσης και Γραμματείας, ο χώρος υποδοχής, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι, τα τέσσερα(4) W.C και η κουζίνα που διαθέτει, εκτός από την αισθητική τους, πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτεί ο νέος νόμος στέγασης και λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων(ν.4093/2012(ΦΕΚ222/τ.Α΄/12.11.2012).

Η άδεια λειτουργίας του χώρου έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον ΕΟΠΠΕΠ στις 18/12/2013 με κωδικό 2202241.

Το Γυμνάσιο / Το Λύκειο

Τα φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ δραστηριοποιούνται στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και τους προετοιμάζουν για τις σχολικές εξετάσεις κάθε τάξης αλλά και για την εισαγωγή τους σε όλα τα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν τους μαθητές με επιτυχία τους στις σχολές προτίμησής τους των τριών κατευθύνσεων του Λυκείου – Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική-. Με το Νέο Σύστημα συνεχίζουν την προετοιμασία των μαθητών τους, ανεξαρτήτως Ομάδας Προσανατολισμού.

Τα φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ διαθέτουν έμπειρους καθηγητές και τμήματα για Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής με κατεύθυνση τις σχολές και τα τμήματα των 4 Επιστημονικών Πεδίων.

Οι διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα ανακοινώνεται από τη γραμματεία πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που αφορά την κάθε τάξη επισκεφτείτε το σχετικό link .

Τα τμήματα

Τα φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ποιότητα σπουδών των μαθητών τους και την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων. Για το λόγο αυτό αποτελούνται από γκρουπ 3 έως 6 ατόμων. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα είναι αυστηρά έξι(6).

Η διδακτική ώρα

Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 55΄ και ενδιάμεσα πραγματοποιούνται διαλείμματα των 5 λεπτών. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί κάποια διδακτική ώρα με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται άμεσα.

Το ημερήσιο πρόγραμμα του κάθε τμήματος αποτελείται από 2 έως 4 ώρες. Κάθε τμήμα έχει απαραίτητα μία(1) «κενή» μέρα μέσα στην εβδομάδα ώστε να μπορούν οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μελέτης τους. Το Σάββατο δεν γίνονται μαθήματα.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε τμήματος διαμορφώνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς λαμβάνοντας υπόψη και τις δραστηριότητες των μαθητών μας. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να ενημερώνεται εγκαίρως η γραμματεία για τις δραστηριότητες αυτές.

Τα διαγωνίσματα

Στα φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ οργανώνονται 4 κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων.

Ο πρώτος κύκλος αφορά τη θερινή προετοιμασία.

Ο δεύτερος και τρίτος κύκλος προγραμματίζεται και ανακοινώνεται το Σεπτέμβριο και αφορά την περίοδο από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο. Τα διαγωνίσματα αυτού του κύκλου έχουν διάρκεια 2 ωρών και πραγματοποιούνται Σάββατο πρωί.

Ο τέταρτος κύκλος πραγματοποιείται την περίοδο του Πάσχα και αποτελείται από διαγωνίσματα προσομοίωσης- κατά το πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων: οι μαθητές κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις, τους μοιράζονται τετράδια όμοια με τα τετράδια των πανελλαδικών, τα θέματα διαγωνισμάτων ακολουθούν τη μορφή των πανελλαδικών θεμάτων και έχουν διάρκεια 3 ώρες.

Η επαρκής προετοιμασία και η προσέλευση των μαθητών στα διαγωνίσματα κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγησή τους αλλά και για να αποκτήσουν εμπειρία για τις εξετάσεις (σχολικές και πανελλαδικές).

Οι εκθέσεις

Τα φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ, προκειμένου να προετοιμάσουν πλήρως τους μαθητές τους ώστε να αποδώσουν κατά το μέγιστο τρόπο στο μάθημα της Έκθεσης – μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού- δεν αρκείται στη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Έχουν καθιερώσει στα πλαίσια του προγράμματος 2ωρη υποχρεωτική προσέλευση των μαθητών τους, σε συγκεκριμένο χώρο και ώρα για να γράφουν κάθε εβδομάδα την έκθεση και την περίληψή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι ασυνεπείς στη γραφή και παράδοση των εκθέσεων τους. Επίσης με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξάσκηση και εξοικείωση τους με το μάθημα αυτό, έχοντας γράψει τουλάχιστον 30 εκθέσεις ετησίως.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου με σημαντικά αποτελέσματα.

Οι απουσίες

Βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της επιτυχίας των μαθητών μας αποτελεί η αδιάλειπτη παρουσία τους στα μαθήματα. Σε περίπτωση αναγκαστικής απουσίας κάποιου μαθητή είναι ωφέλιμο να ενημερώνεται έγκαιρα η γραμματεία.

Αν κάποιος μαθητής απουσιάσει χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση, η Γραμματεία ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς/κηδεμόνες σε διάστημα 20΄ από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι ενημερώσεις

Για τα φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ η επιτυχία των μαθητών μας στηρίζεται επίσης στην επικοινωνία καθηγητών- γονέων/κηδεμόνων.

Γι’ αυτόν το λόγο οργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τρείς(3) ενημερώσεις γονέων/κηδεμόνων: η μία αφορά τη θερινή προετοιμασία και λαμβάνει χώρα πριν από τη λήξη των θερινών μαθημάτων, ενώ οι άλλες δύο αφορούν τη χειμερινή προετοιμασία.

Η πρώτη οργανώνεται την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου και η δεύτερη την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου.

Ανεξάρτητα όμως από τις προγραμματισμένες ενημερώσεις οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προσέρχονται και να συζητούν είτε με τη Διεύθυνση είτε με τους καθηγητές στα διαλείμματα οτιδήποτε αφορά τα παιδιά και την πρόοδό τους. 

Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Τα φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και δυσκολία της αγχώδους διαδικασίας συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με τη βοήθεια των έμπειρων καθηγητών, του Διευθυντή σπουδών και της Γραμματείας μας.

Έτσι, αποφεύγονται τυχόν λάθη και ο μαθητής επιτυγχάνει την εισαγωγή του στην καλύτερη σχολή σε σχέση με τις προτιμήσεις του αλλά και με τα μόρια που έχει συγκεντρώσει, συντελώντας έτσι στην επαγγελματική του αποκατάσταση.

testmap

{google_map}7ης Μάρτη 1944 (Κονδύλη) 55 & Αβύδου 2{/google_map}

Κύλιση στην Αρχή